VLAANDEREN.be
Planning

Als roerganger werk je aan boord van een vissersvaartuig onder de verantwoordelijkheid van de schipper. Je houdt het schip op koers en loopt wacht op de brug. Je helpt een handje daar waar het nodig is: in de keuken, bij de visvangst of bij de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan dek. Bij dit alles verlies je de veiligheid niet uit het oog.

De opleiding tot roerganger duurt 80 uur en is enkel toegankelijk voor werknemers in de zeevisserijsector via het Zeevissersfonds.