VLAANDEREN.be
Planning

Voor werkzoekenden

Bij het VDAB Maritiem Opleidingscentrum kun je als werkzoekende terecht voor opleiding die toegang geeft tot de zeevisserij; namelijk de STCW Basic Safety Training. Deze opleiding van één week omvat allerhande basisvaardigheden rond veiligheid die je nodig zult hebben aan boord van een schip, zoals eerste hulp, brandpreventie en -bestrijding, overleven op zee.

Bekijk ook het filmpje van de promotiecampagne van het Zeevisserfonds naar jongeren toe:

Om deel te mogen nemen aan deze opleiding dien je te beschikken over een aanbevelingsbrief van de zeevisserij. In deze aanbevelingsbrief maakt de reder een aanwervingsbelofte na het volgen van de opleiding. Deze brief bezorg je, samen met jouw opleidingsvraag en persoonlijke informatie, aan het Maritiem Opleidingscentrum via infomaritiem@vdab.be of per post. 

Voor werknemers 

Vissers actief in de zeevisserij nemen contact op met het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de zeevisser, het Zeevissersfonds

Traject