VLAANDEREN.be
Planning

Naam module:

Personal Survival Techniques refresher course

Doelstelling:

Het verwerven van de kennis nodig voor het overleven op zee, het inzicht krijgen in noodprocedures en efficiênte communicatie en het creêren van een veilige werkomgeving.

Doelpubliek:

  • Werknemers op verzoek van hun werkgever
  • Zelfstandigen

Inhoud:

  • Verschillende noodsituaties (MOB, schip verlaten, brand...)
  • Reddingsmiddelen aan boord
  • Overlevingsvaartuigen en overlevingsprincipes op zee
  • Praktijkoefeningen

Voorwaarden:

Deelnemers voelen zich veilig in het water en kunnen ongeremd bewegen.

Certificering:

Na het succesvol volbrengen van deze module, wordt het bestaande deelcertificaat 'STCW A-VI/1-1 Personal Survival Techniques' met vijf jaar (- 1 dag) verlengd. 

Duur:

8 uur.