VLAANDEREN.be
Planning

Naam module:

Fire Prevention and Fire-Fighting (Basic Fire-Fighting) refresher course

Doelstelling:

Kennis verwerven over preventie en bestrijding van brand.

Doelpubliek:

 • Werknemers op verzoek van hun werkgever
 • Zelfstandigen

Inhoud:

 • Doel en wettelijke basis van brandbestrijding
 • Het begrip brand nader bekeken: vuurdriehoek, ontwikkeling van brand, soorten branden naar aggregatie
 • Blussen: Blusprincipes, de werking van blusstoffen, blusstoffen gebruikt aan boord
 • Blussen van verschillende soorten branden
 • Brandpreventie
 • De taak van de eerste preventieploeg met brandrol
 • Beschermkledij
 • Adembescherming
 • Praktijkoefeningen

Voorwaarden:

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige geneeskundige verklaring.

Certificering:

Na het succesvol volbrengen van deze module, wordt het bestaande deelcertificaat 'STCW A-VI/1-2 Fire Prevention and Fire Fighting' met 5 jaar ( -1 dag) verlengd. 

Duur:

8 uur.