VLAANDEREN.be
Planning

Beschrijving

De tweede werktuigkundige is hoofd van de wacht. Tijdens je wacht ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken zowel in de machinekamer als daarbuiten (pompkamer, lieren, en/of andere apparatuur). Je controleert de checklists, houdt alle inventarissen bij en rapporteert in het machinekamerjournaal. Je communiceert met de hoofdwerktuigkundige en meldt alle voorvallen die zich tijdens het wachtlopen voordeden. Je kan, na het behalen van de nodige STCW certificaten en vaartijd, doorstromen tot hoofdwerktuigkundige.

De hoofdwerktuigkundige is het hoofd van de machinekamerploegen en eindverantwoordelijke voor alle mechanische, hydraulische en electrische apparatuur. Je overlegt met de kapitein over de goede gang van zaken tijdens je verblijf aan boord, zowel in de haven als op zee en tijdens alle andere situaties waarin het schip zich kan bevinden. Je communiceert, rapporteert en overlegt rechtstreeks met de verschillende departementen van de rederij.

Traject:  STCW A-III/2 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

 

Print: STCW A-III/2.pdf