VLAANDEREN.be
Planning

Beschrijving

Een able seafarer engine wordt ingezet voor ondersteunende taken met betrekking tot elektrische, elektronische en regelsystemen en -apparatuur aan boord van een schip.
Daarnaast kan hij ook worden ingezet voor wachtdienst of dagdienst, naar goeddunken van de hoofdwerktuigkundige.

  

Traject: STCW A-III/5 : Ratings as able seafarer engine in a manned eingine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room
 

 

Print: STCW A-III/5.pdf