VLAANDEREN.be
Planning

Naam module:

Basic Safety Training

Doelstelling:

Doelpubliek:

  • Werkzoekenden met aanbevelingsbrief
  • Werkzoekenden in opleidingstraject
  • Werknemers op verzoek van hun werkgever
  • Zelfstandigen

Inhoud:

bestaat uit 3 modules:

* Personal Survival Techniques and Personal Safety and Social Responsibilities A-VI/1-1 and A-VI/1-4: Het verwerven van de kennis nodig voor het overleven op zee, het inzicht krijgen in noodprocedures en efficiênte communicatie en het creêren van een veilige werkomgeving. : 12 uur

* Elementary First Aid A-VI/1 -3: onmiddellijk kunnen reageren bij een medisch ongeval en de eerste hulp kunnen toedienen :12 uur

* Fire Prevention and Fire-Fighting A-VI/1-2: Kunnen blussen en bestrijden van branden : 16 uur

Voorwaarden:

In het bezit zijn van een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart (Decleration of medical fitness).

Certificering:

Na positieve evaluatie ontvangt de deelnemer een VDAB-attest. Met dit attest kan het certificaat ‘STCW A-VI/1 Basic Safety Training' aangevraagd worden bij FOD Mobiliteit. Het STCW-certificaat is 5 jaar geldig en verlengbaar mits het volgen van de Personal Survival Techniques refresher course en de Fire Prevention and Fire-Fighting refresher course.

Duur:

40 uur

 

 

 

Print: STCW A-VI/1.pdf